Samen met werknemers op zoek naar hun employer brand

Ik werk graag rond employer branding: het imago van een werkgever, in functie van het aantrekken en behouden van geschikte medewerkers.

En van mijn klanten, kampt als kleinere speler op tegen heel wat grotere namen. Het gaat om een studiebureau, dat dus actief is in een sector waar het vinden van goede medewerkers sowieso een uitdaging is. Het bureau kampte op de arbeidsmarkt wat met het probleem 'onbekend is onbemind'. Nochthans gaan de zaken goed,ondanks de klappen die vallen in de bouwsector. De klanten zijn tevreden en er hangt een oprecht positieve sfeer tussen de medewerkers en de zaakvoerders.

We besloten aan de slag te gaan met een employer brand analyse, zodat we konden nagaan wat de echte sterktepunten van het bureau zijn. Met als doel uiteraard die sterktepunten beter uitspelen en actiever de arbeidsmarkt bespelen. Tijdens een focusgroep met een 8-tal medewerkers stelden we een aantal sleutelvragen

We vergeleken hun bevindingen en die van verschillende marktstudies met de op dat moment gebruikte rekruteringskanalen van het bureau. We sloten de sessie af met een creatieve brainstorm: op zoek naar toekomstige rekruteringsacties om er nieuwe collega's bij te halen. Hilariteit alom! Een bijzonder geslaagde sessie met happy en enthousiaste medewerkers.

 

Na afloop van deze sessie werden ook de overblijvende medewerkers bevraagd. Op basis van de focusgroep konden we een relevante vraagstelling formuleren voor een verdere, zij het beknopte online bevraging.

De hele oefening startte trouwens met een brainstormsessie met de zaakvoerders. Hier kwamen we al snel op een paar strategische vraagstukken uit. Waar wil het bureau naar toe, en welke impact zal dit hebben op de medewerkers? Met diezelfde vraagstukken gingen we ook aankloppen bij de groepsdiscussie met medewerkers. Opvallend was hoe een aanvankelijk gevoel van frustratie over deze onbeantwoorde vraagstukken snel overging in een begrip:ook de groep vond het niet evident om antwoorden te formuleren en besefte de impact van eventuele beslissingen. 

Na afloop van de oefening bundelde ik alle bevindingen in een verslag voor de werkgever, mijn klant. Die kon rekenen op heel wat relevante input, hoofdzakelijk vanuit de eigen werknemers. Na de bevindingen besproken te hebben met de zaakvoerders, organiseerden we een presentatie voor alle medewerkers. Het moment om verder open kaart te spelen en een aantal goede punten mee te delen, maar ook om een aantal onbeantwoorde vragen als groep te erkennen. Thema's om in de toekomst samen werk van te maken!

 

                                                                                    

Onze diensten

Engaging People  —  personeelsbeleid, HR communicatie en marketing.