Employer
Branding
Setup

Een analyse en communicatieplan om zelf aan de slag te gaan.
Employer
Branding
Maintenance

We steken de handen uit de mouwen en bouwen concreet aan uw werkgeversmerk.
Employer
Branding
Analysis

Hoe ziet de arbeidsmarkt u echt? Wat zoekt uw doelgroep? Hoe kan u daar op inspelen?
Candidate
Experience
Analysis

Hoe ervaren sollicitanten uw organisatie? Engaging People bevraagt ze!

Waarom kiezen voor Engaging People?

Via Engaging People zoek ik mijn plaats op het kruispunt van personeelsbeleid, communicatie en marketing. Ik ben uw HR adviseur, die steeds stil staat bij de impact van communicatie op het aantrekken en behouden van uw menselijk kapitaal.  

Voor het aantrekken van personeel: omdat ik zowel verstand heb van rekrutering als van communicatie.

Wil u werk maken van het efficiënter aantrekken van nieuwe medewerkers, dan werk ik voor u een aantal rekruteringsacties uit die meer zijn dan enkel leuke visuals of hippe online campagnes. Ik heb wel degelijk ervaring met het rekruteren van mensen en weet dat niet elk nieuw medium concrete resultaten oplevert. Rekruteren kan hard werken zijn, kan trekken en sleuren zijn. Ik volg de trends op de voet en pas die graag toe, maar ik ben niet te beroerd om toe te geven wanneer een old school rekruteringsaanpak de beste optie is. Ik hou graag rekening met de realiteit en uw HR doelstellingen en mogelijkheden staan daarbij voorop.

Voor het behouden van uw personeel. Via een doorgedreven Employer Branding aanpak, van binnen en van buiten.

Ik sta voortdurend stil bij uw werkgeversmerk, omdat ik geloof dat u via goede employer branding concrete bedrijfsdoelstellingen kan bereiken. Met uw employer brand, bedoel ik uw identiteit als werkgever, de manier waarop u overkomt op de arbeidsmarkt. Maar misschien nog meer de manier waarop u omgaat met bestaande medewerkers. Het gaat immers om veel meer dan een prentje dat u ophangt naar de buitenwereld toe. Het gaat over het kiezen voor bepaalde waarden, voor een bepaalde manier van zaken doen en zijn, over het doortrekken hiervan naar uw personeelsbeleid en over het uitspelen daarvan naar de buitenwereld toe. Denk aan uw onthaalbeleid, uw evaluatiemethodes, het voeren van exitgesprekken,…bent u ook consequent in het toepassen van uw bedrijfsfilosofie daarin?  

Voor wie geïnteresseerd is in de vele voordelen van goede Employer Branding. Denk maar aan:

 
  •         Een snellere invulling van concrete vacatures
  •         Een verlaging van het rekruteringsbudget voor externe partners
  •         Een hogere kwaliteit van sollicitatie
  •         Meer spontane sollicitaties
  •         Behoud van uw werknemers
  •         Een verhoging van uw werknemersbetrokkenheid
  •         ...

Tijdens een samenwerking in het kader van uw employer brandingproject, help ik u een aantal keuzes maken omtrent uw employer branding strategie. Dat wordt de rode draad die u doortrekt in uw interne en externe communicatie met (potentiële) medewerkers. We leggen ook een aantal concrete doelstellingen vast om op te volgen.  Bij employer branding moet u soms een risico durven nemen en op lange termijn durven denken, maar een meetbare ROI blijft voor ons cruciaal.

Omdat ik geloof dat oplossingen enkel oplossingen zijn als ze een antwoord bieden op noden.

Vertrekken vanuit één bepaald mediakanaal of een specifieke communicatie expertise doe ik bewust niet. Ik heb geen grafisch ontwerpers of online marketeers in dienst, maar weet wel de juiste mensen in te schakelen en te  coördineren wanneer ze nodig zijn. Deze aanpak laat mij toe om u en uw organisatie geheel objectief te adviseren, met oog voor een doordachte en lange termijn strategie. En uiteraard om mét behulp van een gezonde dosis creativiteit, op maat van uw organisatie én uw budget, u te helpen zo sterk mogelijk naar buiten te komen en uw plaats op de arbeidsmarkt te veroveren.Onze benadering


Employer Branding: the Basics (according to us).
Employer branding mag geen 'natte vinger' werk zijn. Wil je echt de voordelen van een sterk werkgeversmerk ondervinden? Dan gaat het om een lange termijn project waar een duidelijke analyse en strategie achter schuilt. We geven je graag onze insteek mee: check out our basic but essential steps to employer branding!