hr communicatie - 360° branding - engaging people
hr communicatie - 360° branding - engaging people

Summer Workshop


Topic: Rekruteren, aanwerven, kandidaten, werkgeversmerk, employer branding, employer brand

Volop aan het aanwerven of even stilte voor de storm? Dan wordt het misschien tijd om te herbronnen over uw rekruteringsaanpak. Deze zomer kan uw organisatie aan de hand van een individuele workshop stilstaan bij wat rekrutering betekent voor uw bedrijf. Waar bent u al mee bezig? Wat levert goede resultaten? En welke inspanningen zouden de instroom aan kandidaten verhogen?

 
Het doel van deze workshop is niet om bij algemeenheden stil te staan. Door samen met uw organisatie deze workshop te volgen, krijgt u een overzicht van de huidige en toekomstige sterktepunten van uw rekruteringsstrategie. We evalueren heel concrete, korte termijn actiepunten waarmee u uw specifieke doelgroep kan bereiken. We staan ook stil bij de manier waarop uw organisatie zich profileert op de arbeidsmarkt. Inderdaad, we nemen tijdens deze workshop ook uw merk als werkgever onder de loep. 
 

 

Aanpak

 
Intakesessie:
 
Engaging People komt bij u langs om u rekruteringsnoden en huidge aanpak in kaart te brengen. Tijdens deze workshop, gaan we ook samen na op welke manier uw rekruteringsstrategie aansluiting vindt bij uw algemene bedrijfsstrategie.

Groepsdiscussie met werknemers:

We nodigen een representatieve groep medewerkers uit op een vertrouwelijke groepsdiscussie. We gaan na hoe zij de organisatie zouden beschrijven. Wat is uniek aan de organisatie? Inderdaad: uw medewerkers helpen ons samen met u om uw merk als werkgever verder in kaart te brengen. Tijdens deze groepsdiscussie, houden we ook een brainstormsessie rond mogelijke rekruteringsacties voor uw organisatie. 

Online bevraging werknemers: 

Beschikt u over een grote groep werknemers of over een grote diversiteit aan werknemers? Dan organiseren we volgend op de groepsdiscussie nog een beknopte online bevraging naar alle werknemers. Zo garanderen we ook een optimale betrokkenheid van al uw medewerkers.

online bevraging werknemers

Adviesrapport:

Engaging People brengt al deze informatie samen, en bundelt de belangrijkste bevindingen in een adviesrapport. Hierin krijgt u een beeld van de stappen die uw organisatie concreet kan ondernemen op vlak van rekrutering. Wat is belangrijk voor uw doelgroep? Welke communicatiekanalen kan u inzetten om hen te bereiken? Het rapport vormt een combinatie van adviezen die zowel op korte als op lange termijn kunnen worden uitgevoerd. Het zijn bovenal adviezen die rekening houden met de realiteit en cultuur van uw organisatie. Aan de hand van dit rapport, kan u zelf verdere beslissingen nemen omtrent de uitvoering van de geformuleerde adviezen. 

Voor wie?

Voor iedereen die vanuit HR of marketinginvalshoek betrokken is bij het aanwerven van personeel. Voor iedere organisatie die het belangrijk vindt om sterk talent in huis te halen en dit op een proactieve manier wil doen. Voor iedere organisatie die zichzelf graag positief profileert op de arbeidsmarkt, maar nog met de vraag zit hoe dit te doen. En last but not least: voor iedereen die graag zijn medewerkers betrekt bij het beantwoorden van deze vraag!

De aanpak van deze workshop is een vereenvoudigd en verkort traject. Werft uw organisatie op grote schaalt aan of bestaat er een grote diversiteit binnen de aan te werven medewerkers, dan is deze formule mogelijk minder geschikt. Laat het echter niet na om een seintje te geven, zodat we een aangepaste aanpak kunnen bespreken.

Inschrijven

Wilt u ook even stil staan bij uw rekruteringsstrategie? De volgende praktische  stappen voor uw organisatie op een rijtje zetten? Reserveer dan alvast één van de workshop ‘slots’ van 3 juni tot 30 augustus 2013. E-mail naar info@engaging-people.be of bel voor meer info naar Gail Dejaegere op het nummer 0498 33 33 52.